Хвороба сталінізму в марксистському русі

РУМАТА

В історії лівого політичного руху були різні розгалуження політичної і теоретичної думки. Марксизм не став винятком. Марксистський рух переживав різні переродження, які відходили від найважливішої центральної теми цього вчення – захист і допомога робітничому класу від експлуататорського класу. Одним з таких перероджень став опортунізм, який виріс з соціал-демократії і став меншовизмом (1).

Меншовики стверджували, що: союз робітників і буржуазії можливий, як і можливо реформувати капіталістичну систему «для всіх». Що ж можна з упевненістю сказати, що ці меншовики пропонували і пропонують: союз між «рабом і рабовласником» і намагаються «рабовласницьку систему»​поставити в інтереси найманих рабів. Ось де-не-де, а тут воістину утопічні мрії! Пропонувати подібний союз, це все рівно, що пропонувати союз вовка (буржуазії) і вівці (пролетаріату). Тільки проблема в тому, що вовк може бути ситим тільки за рахунок вівці! Буржуазія може мати своє привілейоване становище (рівно як і володіння додатковою вартістю) тільки завдяки експлуатації останніх.

Завдяки такій психології, опортуністи стали вірними союзниками буржуазії в людській бійні під назвою «Перша світова війна», яка вибухнула в 1914 році. Опортуністи прикривали свою дружбу з національною буржуазією під гаслом «захист вітчизни», під якою, зрозуміло, переховувався соціал-шовінізм, а не інтернаціональні інтереси робітничого класу.

Інша справа більшовизм. Більшовики, які так само зросли із соціал-демократії (1), були прямими приймачами і продовжувачами ідей, традицій і цілей марксизму, суть якого полягала в одному – перемога робітничого класу, який може привести в безкласове суспільство … Але було б помилкою думати, що і більшовизм не схильний до переродження … Таке переродження, на жаль, сталося і його законна назва – сталінізм!

Метою даної роботи є показати те, що сталінізм, який існує і до цього дня, отруюючи робітничий рух, це новий опортунізм, який має дуже мало спільного з більшовизмом і самим марксизмом в цілому.

ПРИРОДА СТАЛІНІЗМУ

Так що ж таке сталінізм? На просторах Вікіпедії можна знайти таке визначення:

Сталінізм (на прізвище головного виразника його ідеології і практики – Йосипа Сталіна) – політична система, що вперше з’явилася в СРСР наприкінці 1920-х – початку 1950-х років, і аж до самого розпаду СРСР, що лежала в її основі ідеологія і модель політичного устрою держави. Сталінізм характеризується тоталітарним режимом, посиленням каральних функцій держави, зрощенням державних органів і правлячої комуністичної партією сталиністського типу, жорстким ідеологічним контролем у всіх сферах суспільного життя, пропагандою просуває культ особи Сталіна. Ряд дослідників вважають сталінізм однією з форм тоталітаризм. В СРСР сталінізм пропагувався як логічне продовження ідей більшовизму і Володимира Леніна. (2)

Те що в СРСР сталінська політика пропагувався як логічне продовження ідей більшовизму, немає сумніву. Бо сама природа СРСР створила цю політику, «філософію», світогляд і тоталітарний режим. Сама природа сталінського режиму не впала з неба, ця природа безпосередньо має коріння з тих соціально-економічних умов, які склалися в Радянському Союзі.

Бюрократія СРСР і сталінізм

Термідор. Це слово означає не тільки 11-й місяць (19/20 липня – 17/18 серпня) французького республіканського календарю, що діяв з жовтня 1793 року й по 1 січня 1806 року, а й також слово термідор стало символічним для позначення будь-якого контрреволюційного перевороту, витоки якого йдуть з термидоріанського перевороту у Франції XVIII століття (відбувся 27 липня 1794 року (9 термідора II року за республіканським календарем), в результаті якого була ліквідована якобінська диктатура і було покладено край Французькій революції.

Основою термидоріанського перевороту в Франції XVIII століття, послужила не тільки контрреволюція правлячих кіл проти якобінської диктатури, ідея якої тяжіла до соціальної рівності, тим самим підкопуючи під молоду буржуазію (не кажучи вже про повалену феодальну аристократію), позбавляючи її можливості стати тим, чим вона стала протягом 19-го століття. Але також і занепад самих революційних мас. Все ж таки революція – велика «пожирательниця енергії людських мас» …

Християн Раковський, видатний російсько-балканський революціонер, радянський дипломат, голова РНК України, писав у своєму листі:

«- Після виходу з в’язниці Абатства, озирнувшись навколо себе, Бабеф став питати, що сталося з тим паризьким народом, з тими робочими передмість Сен-Антуан і Сен-Марсо, які брали Бастилію 14-го липня 1789 року, палац Тюльері 10-го серпня 1792 року і брали в облогу Конвент 30 травня 1798 року, не кажучи про інших численних його збройних виступах, і він резюмував свої спостереження фразою, в якій відчувається вся гіркота революціонера: “щоб перевиховати народ в прихильності до справи свободи, потрібно більше, ніж її завоювання“.

Ми бачили, чому паризький народ відучився від свободи: голод, безробіття, загибель революційних кадрів (багато з вождів були гільйотиновані), відсторонення мас від управління країною. Все це звелося до такого фізичному і моральному зношування мас, що народним масам в Парижі і в решті Франції знадобилося 37 років для нової революції. » (3)

Втома і безсилля мас позначалося на характері і світогляді. Люди хотіли «відпочити і пожити для себе», а не для революційних ідеалів. Термідор мав під собою соціальну основу. Справа йшла про хліб, м’ясо, квартири, надлишок, якщо можливо – розкоші. Буржуазна якобінська рівність, яка прийняла форму регламентації максимуму, утруднювало розвиток буржуазного господарства і зростання буржуазного добробуту. Все це мало поживний ґрунт для термідоріанської революції.

«- Крім того, що опір більшості Конвенту ослаблювався під тиском золотої молоді, – пише французький історик Жорж Лефевр (1874-1959) – вона ще розхитувалася світським життям, яке знову розцвітало в салонах …» – далі Лефевр пише – «Саме в салонах нові багатії, створені революцією і такі, що нажерлися завдяки спекуляції на паперових грошах, на національному майні і військових поставках, почали змішуватися зі старою буржуазією або з дворянами, щоб утворити нову буржуазію, яка панувала в XIX столітті … Це був часто різношерстий світ, який групувався так само охоче навколо якоїсь поважної дами, як і серед модних артисток … Так, після всіх великих випробувань, одні поверталися до привілеїв, тоді як інші поглиналися в сказ задоволення. Танці особливо процвітали … На політику салони мали великий вплив. Туди прагнули залучати депутатів … »(4)

Французька революція XVIII століття, по праву називається буржуазною революцією, більше вона дати не могла, в силу історичних, соціальних і економічних причин. Якобінці дійсно хотіли йти далі, але історія, поки що, не давала їм такої ролі, вона відводила цю роль буржуазному термідору. Як писав Лев Троцький в своїй останній праці «Сталін» (1940 р.):

«- У чому полягала історична місія термідора у Франції? Після того як якобінці, низи, плебс розтрощили підвалини феодального суспільства, термідор повинен був очистити місце для панування буржуазії, відсторонивши від влади санкюлотів, та міські низи. На зміну феодальному суспільству могла прийти тільки буржуазія. Але розгромити феодальне суспільство до кінця, могли тільки трудящі низи. Без якобінської диктатури феодальне суспільство не було б знесене. Без термідора буржуазія не вступила б у володіння спадщиною революції. Термідоріанці ототожнювали себе з буржуазією. Ніякого іншого режиму, крім буржуазного, вони не мислили.» (5)

Подібний термідоріанський переворот мав місце і в бюрократичній контрреволюції СРСР

Російська революція 1917 року, за своєю природою була перманентною (безперервною), на чолі якої стояв пролетаріат і який починав вирішувати запізнілі аграрні питання, які буржуазія Заходу виконала вже давно, але роблячи буржуазно-демократичні завдання, він починав втручатися в форми власності, і разом з тим, починав вже соціалістичну революцію. У цьому сенсі вона і є перманентна.

Якщо у Французької буржуазної революції були якобінці, то у Жовтневої соціалістичної революції були більшовики, ці «якобінці» початку XX- століття. І якщо пролетаріат очолював усі трудящі класи проти поміщиків і ліберальної буржуазії, то сам пролетаріат очолювали більшовики. Вони подібно якобінцям проводили пролетарську диктатуру проти всіх пережитків феодалізму. Але їх історичне завдання, як керівників робітничого класу, в епоху імперіалістичного капіталу йшло ще далі.

Капіталізм – це світова система, і якщо капіталізм створив всесвітню торгово-економічну систему, то завдання пролетаріату, як прогресивного класу створити також всесвітню політичну систему – соціалізм. Одне те, що перша пролетарська революція після Паризької Комуни відбулася в відсталій країні, підтверджує це і є найкращим свідченням того, що світ дозрів для соціалістичної революції. Більшовики це ясно усвідомлювали і Жовтнева революція повинна була стати поштовхом світової пролетарської революції.

Лідер більшовицької організації Володимир Ленін, писав у 1918 р.:

«..Взагалі то не особливо заслугою російського пролетаріату викликана, а ходом загальної ходи історичних подій, якими цей пролетаріат поставлений волею історії тимчасово на перше місце і став на час авангардом світової революції ….. наша ставка була ставкою на міжнародну революцію, і ця ставка безумовно була вірною …, ми завжди підкреслювали … що в жодній країні здійснити таку справу, як соціалістична революція, не можна .. »(6)

На питання, що було б, якщо більшовики не допомогли робітникам взяти владу в Росії на початку XX- го століття, то у відповідь можна привести те, що сказав марксистський теоретик другої половини XX- го століття Тоні Кліфф:

«- навпаки, подальше існування російського капіталізму при тодішніх конкретних національних і міжнародних відносинах призвело б до збереження гніту феодалізму. Це втягнуло б країну в війни, які могли б відкинути Росію назад, довівши її на становище колонії або напівколонії західних держав. Це означало б подальшу затримку розвитку національних меншин, що становлять близько половини населення Росії.» (7)

Але світ не дав свій відгук на заклик Жовтневої революції розпалити світове полум’я соціалізму і радянський термідор почав свій вельми схожий шлях з французьким термідором. Його передумови так само коренилися в матеріальній скруті, у втомі мас і зневір’ї в революційних ідеалах. Радянський термідор підготувала не тільки «пожирательниця енергії людських мас» революція 1917 року, а й:

1) Громадянська війна, що послідувала за нею;

2) Імперіалістична блокада навколо революційного табору;

3) Матеріально-культурна відсталість країни, яка без революційної допомоги з Заходу погрожувала зробити історичний крок назад.

Відкат стався, але своєрідний. На цей раз, термідор прийняв вигляд всесильної бюрократії, яка створила жахливий тоталітарний режим, який проіснував майже 70 років. Контрреволюція виявилася дійсно величезною …

Наводячи аналогії якобінців і більшовиків, можна сказати, що другі, подібно першим, були просто необхідним «знаряддям» в руках майбутнього буржуазного термідора, але нехай вони і схожі, радянський термідор мав глибоко інший зміст:

«- Головний зміст термідора полягав в тому, що він відновив свободу торгівлі. При наявності приватної власності, яку зміцнила революція, свобода торгівлі, природно, означала зростання буржуазії, поглиблення соціальних протиріч. Якщо якобінська диктатура необхідна була для того, щоб радикально покінчити з феодальним суспільством і відстояти права нового суспільства на існування від зовнішніх ворогів, то режим термідора мав своїм завданням створити необхідні умови розвитку нового, тобто, буржуазного суспільства. Скасування максимуму в ім’я свободи торгівлі і означало утвердження буржуазної власності в її правах. При безсумнівних рисах подібності і в цьому відношенні радянський термідор, глибоко, проте, відрізнявся за своїм змістом від свого французького прототипу. Свобода торгівлі, або так званої Нової Економічної Політики, була встановлена ​​в 1921 році, в усякому разі до настання термідора. Правда, відновлення вільної торгівлі сприймалося і розумілося всіма в тому числі і правлячою партією, як відступ перед буржуазними відносинами, буржуазними традиціями і апетитами. А в цьому сенсі елемент термідору полягав в НЕП. Але влада залишалася в тих же руках, які керували Жовтневою революцією. Свобода торгівлі була заздалегідь обмежена владою такими межами, які не порушували і не підкопували основного режиму, тобто, перш за все націоналізації засобів виробництва. Ось чому було б неправильно відносити початок термідору до введення НЕПу. НЕП підготував, безсумнівно, серйозні елементи майбутнього термідора. Він відродив і оживив дрібну буржуазію міста і села, підвищив її апетити і її вимогливість» (5)

Так почалося переродження Рад і більшовицької партії, де дрібно-буржуазні елементи взяли гору. Партія злилася з адміністративним апаратом, соціалістичні ідеї переміг прагматичний міщанський інтерес …

«- Значне розширення свободи товарообігу в 1925 році було найбільш яскравим виразом термідора як скасування максимуму багато років тому. Однак за цією схожістю не можна випускати з очей основну відмінність: саме націоналізацію виробництва і соціалізацію землі в руках держави. Без цих умов НЕП, особливо його розширення в 1925 році, зрозуміло, привів би до розвитку буржуазних відносин. Розширення НЕПу означало конфлікт між двома системами господарства. На перших своїх кроках цей конфлікт усталює позиції бюрократії, підвищуючи її самостійність, перш за все самостійність від пролетаріату. Але було ясно заздалегідь, що подальший розвиток і розширення товарного обігу і зміцнення позицій дрібної буржуазії має ребром поставити питання, що було сформульоване Леніним: хто кого? Вирішення цього питання у величезній мірі залежало від бюрократії, яка встигла отримати до цього часу величезну частку самостійності. За умовами свого життя, за своїм консерватизмом, за своїми політичними симпатіями бюрократія в величезній масі своїй тяжіла до нової дрібної буржуазії. Однак економічними корінням своїми бюрократія сиділа в нових умовах власності. Зростання буржуазних відносин погрожувало не тільки соціалістичним засадам власності, а й соціальному фундаменту самої бюрократії. Вона могла б відмовитися на користь дрібної буржуазії від соціалістичних перспектив розвитку. Вона ні в якому разі не готова була відмовитися на користь нової дрібної буржуазії від своїх власних прав і привілеїв. Так готувався найгостріший конфлікт між бюрократією і кулаком» (5)

Ідею сверхіндустріалізації висунула ліва більшовицька опозиція ще в квітні 1923 року, бюрократія почала її здійснювати тільки з травня 1929 року… Не заради інтересів пролетаріату, а в ім’я своїх матеріальних інтересів проти дрібної буржуазії…

«- Під виглядом непримиренної боротьби за соціалістичну промисловість вона (бюрократія) насправді боролася за своє монопольне право безтурботно, без перешкод і конкуренцій розпоряджатися державним господарством. Так поступово були вбиті концесії змішаного товариства та інші приватні підприємства. Сталін був керівником цієї течії, як завжди захищаючи інтереси бюрократії» (5)

Бюрократія перемогла. Переможцю, як годиться, потрібно «представляти обличчя» і переконання. Так бюрократія знайшла за виглядом і подібністю своєю – Сталіна, а він знайшов її. Так з’явився сталінізм!

Вище ми розібрали те, як зі сталінської бюрократії виросло поняття сталінізм. Далі ми розберемо, в чому він виражається

Суть сталінської політики полягала в тому, що вона оберігала інтереси нового правлячого шару – бюрократії. Сам по собі, цей соціальний шар, дуже специфічний. Бюрократія є ні що інше, як державний апарат, який покликаний захищати інтереси панівного класу, але при цьому він вміє паразитувати в своїх інтересах. Що трапиться в країні, де всі форми власності, усуспільнені пролетаріатом, будуть присвоєні термідором бюрократії під виглядом «державної власності в ім’я інтересів трудящих мас»? Тоді роль бюрократії піднімається вище своєї історичної місії і сутності до неймовірного масштабу. Бюрократія СРСР, в розпорядженні якої вся націоналізована власність суспільства, починає приймати самостійну роль, як і починає мати певні матеріальні інтереси …

Сталінський режим можна ще кваліфікувати і як бонапартистський режим. Маркс характеризував бонапартизм як диктатуру контрреволюційної буржуазії, з такими специфічними рисами, як видимість «понадкласовості» і «понадпартійності», політика лавірування між класами, що створює відому самостійність державної влади, соціальна і націоналістична демагогія, всесилля вояччини, продажність і корупція.

Нехай бюрократія і походить на клас, але все таки вона не має його стабільності.

«… Спроба уявити радянську бюрократію, як клас «державних капіталістів » свідомо не витримує критики. У бюрократії немає ні акцій ні облігацій. Вона вербується, поповнюється, оновлюється в порядку адміністративної ієрархії, незалежно від будь-яких особливих, їй властивих відносин власності. Своїх прав на експлуатацію державного апарату окремий чиновник не може передати у спадок. Бюрократія користується привілеями в порядку зловживання. Вона приховує свої доходи. Вона робить вигляд, що ніби в якості особливої ​​соціальної групи вона взагалі не існує. Присвоєння нею більшій частині народного доходу має характер соціального паразитизму. Все це робить становище командувача радянського шару надзвичайно суперечливим, двозначним і не гідним, незважаючи на повноту влади і димову завісу лестощів … »(8)

Отже, радянська бюрократія мала свої інтереси і інстинкт самозбереження … Але ця «каста» виросла з ідей і гасел Жовтневої революції, вона не могла з ними не рахуватися, але в той же час, вона повністю діяла не заради цих соціалістичних ідей і гасел. Тут діалектичне протиріччя на лице. Все це виродилося в спотворення марксизму, історії та робочої світової політики. Так народилася теорія «соціалізму в одній окремій країні» – як основи сталінської політики і психології, яка є наскрізь реакційною. Вона живилася масовими репресіями проти пролетарського авангарду і більшовиків.

СТАЛІНСЬКИЙ «соціалізм В ОДНІЙ КРАЇНІ» в СРСР

Ще Карл Маркс в роботі «Класова боротьба у Франції з 1848 по 1850 р.» писав:

“- Нарешті, перемоги Священного союзу призвели до таких змін в Європі, які дають підставу припускати, що будь-яке нове пролетарське повстання у Франції неминуче спричинить за собою світову війну. Нова французька революція примушена буде зараз же вийти за національні рамки і завоювати собі європейську арену, на якій тільки й може бути здійснена соціальна революція XIX століття.

Отже, тільки червнева поразка створила всі ті умови, при яких Франція може взяти на себе ініціативу європейської революції. Тільки занурившись в кров червневих інсургентів, триколірний прапор перетворився в прапор європейської революції – в червоний прапор!

І ми виголошуємо: Революція померла, хай живе революція! “(9)

“- У Франції дрібний буржуа виконує те, що нормально було б справою промислового буржуа; робочі виконують те, що нормально було б завданням дрібного буржуа; хто ж дозволяє завдання робочого? Ніхто. Дозволяється вона не у Франції, вона тут тільки проголошується. Вона ніде не може бути дозволена всередині національних кордонів; війна класів всередині французького суспільства перетвориться в світову війну між націями. Вирішення почнеться лише тоді, коли світова війна поставить пролетаріат на чолі нації, яка панує над світовим ринком, на чолі Англії. Однак революція, що знаходить тут не свій кінець, а лише свій організаційний початок, не буде короткочасною революцією. Нинішнє покоління нагадує тих євреїв, яких Мойсей вів через пустелю. Він має не тільки завоювати новий світ, але і зійти зі сцени, щоб дати місце людям, дозрілим для нового світу” (9)

Марксизм і інтернаціональні інтереси робітничого класу – невіддільні речі. Але це не бентежило ні Сталіна, ні його бюрократію. Теорія «соціалізму в окремо взятій країні» з’явилася, коли світова революція зазнала поразки. Російський термідор, в особі бюрократії і пасивності мас, хотів спокою і «хорошого життя», інтернаціональна боротьба мало кого цікавила в народі (особливо тих, хто вже скуштував блага НЕПу), після тривалих поневірянь Першої світової війни, революції і громадянської війни. Особливо це стосувалося політичної бюрократії. Чим далі йшла повільна буржуазна реакція, на чолі всемогутнього бюрократичного прошарку, тим більше були спотворені марксистсько-більшовицькі ідеї.

“…Цей висновок – писали сталінські апологети, які існують і сьогодні – про можливість перемоги пролетарської революції лише одночасно (як ніби це можливо) в передових капіталістичних країнах і, отже, про неможливість перемоги революції в одній країні, був вірний для періоду домонополістичного капіталізму”. “Виявляється, за їхніми словами, що Маркс, який відкрив діалектику матеріалізму, залишався в невіданні щодо нерівномірності розвитку тощо, елементарних законів діалектики природи, як і суспільства. Це в меншій мірі інтелектуальна нечесність, вищій мірі, це зрада марксистської думки”.

Наступним насильством сталінської політики над марксизмом був похід проти «рівності» в СРСР

«- У листі Маркса з приводу Готської програми німецької соціал-демократії Сталін знайшов фразу про те, що в перший період соціалізму збережеться ще нерівність або, як він висловлювався, буржуазне право в області розподілу продуктів. Маркс мав на увазі не створення нової нерівності, а лише поступове, так би мовити, миттєве відмирання старої нерівності в області заробітної плати. Неправильно витлумачена цитата була перетворена в декларацію прав і привілеїв бюрократа. Чи не для того бюрократія відокремила долю Радянського Союзу від долі міжнародного пролетаріату, щоб дозволити зрівняти себе в сенсі добробуту і влади з масами робочого класу. Соціалізм в окремій країні мав для неї сенс лише оскільки він забезпечував їй панування і достаток. Звідси скажена і шалена боротьба проти рівняння.

У п’єсі радянського драматурга Афіногенова «Страх», 1931 року народження, один з героїв говорить: «Спільним стимулом поведінки 80% всіх обстежуваних є страх», інші 20% обстежуваних- це висуванці, їм нема чого боятися, вони господарі країни. Сам Афіногенов потрапив в опалу. Наймогутнішим знаряддям в руках Сталіна стало звинувачення проти опозиції в тому, що вона хоче ввести негайну рівність. 20% висуванців почули в ньому голос свого вождя, а 80% переляканих не посміли підняти голос.

Ще 31 жовтня 1920 р. особливий наказ під назвою «Більше рівності!» свідчив: «Не ставлячи собі нездійсненним завдання негайного усунення всіх і будь-яких переваг в армії, систематично прагнути до того, щоб ці переваги були зведені до дійсно необхідного мінімуму. Усунути в як найкоротший термін всі ті переваги, які аж ніяк не випливають з потреби військової справи і неминуче ображають почуття рівності і товариства в червоноармійців» (5)

«- … Було оголошено, що опозиція робить замах на марксизм, на заповіти Леніна, на заробіток більш старанного кваліфікованого робітника, на скромні доходи старанного селянина, на марксизм, на наші дачі, на наші автомобілі, на наші набуті права. «За що боролися» – цей іронічний фраза набула в той період більшої популярності. » (5)

«З початком здійснення п’ятирічних планів під гаслом «переможного соціалізму» всі більшовицькі традиції рівності були перекинуті. Наступ проти цих традицій очолив Сталін, який оголосив, що в основі зрівняловки лежить селянський світогляд, ідея рівного розподілу всіх продуктів, психологія примітивного селянського «комунізму», що зрівнялівка не має нічого спільного із марксистським соціалізмом (див. З. M. Черніловський (ред.), Історія держави і права, М, 1949р., стор. 29.). Горе тому, хто після цього наважився б виступити проти різниці в оплаті, яких би величезних розмірів вона не досягала. Молотов пішов ще далі. На VII Всесоюзному з’їзді Рад він заявив, що політика більшовиків вимагає рішучої боротьби проти прихильників зрівняловки як спільників класового ворога, як елементів, ворожих соціалізму (див. Д. І. Черномордик, Економічна політика СРСР, М. -Л .. 1936р., Стор . 240)» (7)

«- Якщо фахівець або директор підприємства отримує в чотири-вісім разів більше, ніж некваліфікований робітник, то не обов’язково означає, що між ними існують відносини експлуатації. Кваліфікований робітник, спеціаліст або директор підприємства виробляє більше матеріальних, цінностей за кожну годину роботи, ніж некваліфікований робітник. Навіть якщо фахівець отримує більше того надлишку матеріальних цінностей, які він зробив у порівнянні з некваліфікованим робітникам, це все ще не є доказом того, що він експлуатує останнього. Це можна легко продемонструвати. Припустимо, що в державі робітників, при восьмигодинному робочому дні некваліфікований робітник працює шість годин на день для задоволення своїх потреб, а інші дві години – на загальносуспільні потреби, на збільшення засобів виробництва, які перебувають у володінні суспільства тощо. Так як ці дві години роботи є не працею на кого-то іншого, а працею на себе, то було б невірно називати їх додатковою працею. Але щоб не вводити новий термін і в той же час встановити відмінність між цими двома годинами роботи і попередніми шістьма годинами ми будемо надалі позначати ці дві години як «додаткову працю», а шість годин – як необхідну працю». Заради, простоти припустимо, що за годину роботи некваліфікований робітник виробляє матеріальну цінність вартістю в один шилінг. Таким чином, за день роботи він виробляє 8 шилінгів, а отримує 6 шилінгів. Припустимо, що фахівець виробляє в п’ять разів більше матеріальних цінностей, або, іншими словами, за годину роботи він виробляє на 5 шилінгів. Якби фахівець отримував в п’ять разів більше, ніж некваліфікований робітник, тобто 30 шилінгів, то між ним і робочим, абсолютно очевидно, не могло б існувати відносин експлуатації. Якби навіть фахівець заробляв в шість разів більше, ніж некваліфікований робітник, виробляючи лише в п’ять разів більше в порівнянні з цим робочим матеріальних цінностей, то і в цьому випадку відносини експлуатації все ще були відсутні б, оскільки фахівець отримував би в день 36 шилінгів, в той час як робив би на 40 шилінгів. Однак якщо фахівець заробляє 100 або 200 шилінгів, то становище істотно змінюється. У цьому випадку велика частина його доходу повинна неминуче виплачуватися за рахунок праці інших. Статистичні дані, які ми маємо, не дають нам рішуче ніяких підстав стверджувати, що в період, що передував п’ятирічним планам, бюрократія в більшості випадків отримувала додаткову вартість від праці інших, хоча вона і займала привілейоване становище. Проте так само рішуче можна стверджувати, що з початком здійснення п’ятирічок доходи бюрократичного апарату в значній частині йшли за рахунок додаткової праці інших» (7)

Також сталінізм не минув питання про диктатуру пролетаріату. Центральна ідея диктатури пролетаріату, полягає в тому, щоб учасники виробничого процесу безпосередньо володіли цим процесом і контролювали цей процес, як і продуктивні сили, які є основою соціально-економічних відносин в суспільстві. Формально, це має виражатися у вигляді робітничих профспілок і заводських робітничих комітетів. Це сама початкова стадія влади робітничого класу, яка переходить на державний рівень у вигляді Рад.

Відразу ж після революції було прийнято рішення про те, що управління всіма заводами має перебувати в руках профспілок. Так, в програмі Російської Комуністичної партії, що була прийнята на VIII з’їзді партії (18-23 березня 1919 р.), проголошувалося:

 • «Організаційний апарат усуспільненої промисловості повинен спиратися в першу голову на професійні спілки. Вони повинні … перетворюватися в великі виробничі об’єднання, що охоплюють більшість, а поступово і всіх поголовно, працівників даної галузі виробництва.
 • Будучи вже, згідно законів Радянської республіки і усталеної практики, учасниками всіх місцевих і центральних органів управління промисловістю, професійні спілки повинні прийти до фактичного зосередження в своїх руках всього управління народним господарством, як єдиним господарським цілим. Забезпечуючи, таким чином, нерозривний зв’язок між центральним державним управлінням, народним господарством і широкими масами трудящих, професійні спілки повинні в найширших розмірах залучати останні в безпосередню роботу по веденню господарства. Участь професійних спілок у веденні господарства і залучення ними до цього широких мас є, разом з тим, і головним засобом боротьби з бюрократизацією економічного апарату Радянської влади і дає можливість поставити дійсно народний контроль над результатами виробництва ».

Ленін казав: «…держава у нас робітнича з бюрократичним спотворенням … Наше теперішня держава така, що поголовно організований пролетаріат захищати себе повинен; а ми повинні ці робочі організації використовувати для захисту робітників від своєї держави і для захисту робочими нашої держави. » (10)

«… Партійні осередки брали участь в управлінні промисловістю разом з робітничими заводськими комітетами. Спільно з ними і під їх контролем працював технічний директор; всі разом вони складали трикутник.

По мірі посилення бюрократизму в партії і профспілках трикутник все більш і більш ставав просто вивіскою і поступово все далі відходив від робочих мас. Проте робітники могли ще чинити на нього тиск і деякі елементи робочого контролю зберігалися до появи п’ятирічного плану. А. Байков, який не є прихильником робітничого контролю і звеличує діяльність Сталіна, каже: «Де факто в цей період (до п’ятирічного плану) директор в значній мірі залежав від органу робочої профспілки – «завкому» (заводського профспілкового комітету) і від партійного осередку – органу комуністичної партії на підприємстві. Представники цих організацій вважали своїм обов’язком спостерігати за діяльністю директора і, як правило, втручалися в його розпорядження» (А. Вауkov. The Development of the Soviet Economic System, London, 1946, p. 115.).

Коли почався широкий рух за індустріалізацію, з трикутником не можна було більше миритися, тому що саме його існування завадило б повністю підпорядкувати робочих вимогам накопичення капіталу. Тому в лютому 1928 року Вищf Рада Народного Господарства видала документ, під назвою: «Основні положення щодо прав і обов’язків адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу промислових підприємств», спрямований на ліквідацію трикутника і встановлення повного і необмеженого контролю директора (А. Вауkov. The Development of the Soviet Economic System, London, 1946, p. 115.). У вересні 1929 р. Центральний Комітет партії прийняв рішення, в якому говорилося, що робітничі комітети «не повинні, однак, втручатися безпосередньо до керівництва підприємством і тим більше підміняти собою адміністрацію, всіляко сприяючи дійсному проведенню і зміцненню єдиноначальства, зростанню виробництва, розвитку підприємства і тим самим поліпшенню матеріального становища робітничого класу». Директору було надано право повного і одноосібного керівництва заводом. Всі його господарські розпорядження повинні були стати тепер «як для нижчої адміністрації, так і для робітників безумовно обов’язковими» (Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів Центрального Комітету» (далі всюди йде як « ВКП(б) в резолюціях»), М., 1941р., вид. 6, т. II, стор. 811 і 810.). Л. М. Каганович, відомий ініціатор усіляких нововведень у господарській області, заявив: «Майстер є повновладним начальником цеху, директор є повновладним начальником заводу, і кожен з них має всі права, виконує всі обов’язки і несе відповідальність, які супроводжують ці посади» ( “Socialismvictorious», London, 1934, p. 137). Його брат М. М. Каганович, один з керівних працівників Народного Комісаріату важкої промисловості, заявив: «Потрібно насамперед зміцнити єдиноначальство. Потрібно виходити з того основного положення, що директор є повним єдиноначальником на заводі. Всі працівники заводу повністю йому підкоряються» (« За індустріалізацію » від 16 Квітня., М. 1934 р.).

В одному підручнику за радянським господарським правом, виданому в 1935 р, містилося навіть таке твердження: «Єдиноначальство є найважливішим принципом організації соціалістичного господарства» (Л. Гінзбург, Е. Пашуканіс. Курс радянського господарського права. Т. I, М ., 1935, стор.).

Трикутник був офіційно похований в 1937 р., коли на пленумі Центрального Комітету Жданов, який був тоді заступником Сталіна, сказав: «… трикутник представляє з себе абсолютно неприпустиму форму… Трикутник представляє щось на кшталт якогось колегіального органу управління, в той час як наше господарське керівництво зовсім іншим чином побудовано »(«Правда » від 11 березня 1937 р.).

Нова система управління була чітко визначена в кожному офіційному керівництві: «На підприємстві є повновладний керівник, всім розпоряджається і відповідно до цього за все відповідає – директор підприємства» (Е. Л. Грановський, Б. Л. Маркус (ред.). Економіка соціалістичної промисловості, М., 1940, стор. 579).

І далі: «Єдиноначальство передбачає суворе розмежування обов’язків адміністрації і партійних і профспілкових організацій у всіх ланках управління. Вся оперативна діяльність по виконанню планових завдань безпосередньо проводиться адміністрацією… Начальник цеху, директор заводу, начальник главку – повновладний керівник в межах ввіреної йому ділянки, і громадські організації не мають права втручатися в його розпорядження» (Е. Л. Грановський, Б. Л. Маркус (ред.). Економіка соціалістичної промисловості, М., 1940, стор. 563).

Наскільки безглуздо в світлі цих висловлювань лунають слова настоятеля Кентерберійського собору: «Цехова демократія – це оплот радянської свободи» (Н. Jоnsоn, Dean of Canterburv, The Socialist Sixth of the World, London, 1944, p. 280.).

У перші кілька років після революції як юридично, так і фактично тільки профспілки мали право встановлювати розміри заробітної платні. У період НЕПу розміри заробітної платні встановлювалися шляхом переговорів між профспілками і адміністрацією. Далі, з введенням п’ятирічного плану, заробітна плата все частіше і частіше визначалася господарсько-адміністративними органами, такими, як комісаріати та главки, а також персонально директорами заводів. Це питання докладно розглядається в одному з наступних розділів даної глави, однак наведемо кілька типових висловлювань, як ілюстрацію поглядів радянських керівників на право директора встановлювати заробітну плату. У 1933 р. Вейнберг, один з провідних профспілкових керівників, заявив: «Інтереси правильної побудови системи зарплати і нормування праці… вимагають покладання відповідальності за цю справу безпосередньо на адміністративно-господарських та технічних керівників. Це також диктується необхідністю дійсного проведення єдиноначальності і госпрозрахунку в цеху… Вони [робітники] не повинні захищатися від свого уряду. Це абсолютно неправильно… Це підміна госпоргану… Це «лівацьке» опортуністичне збочення, зрив єдиноначальності і втручання в оперативне управління… Це необхідно ліквідувати» («Праця» від 8 липня 1933 р.). Наступного року Орджонікідзе, що був тоді комісаром важкої промисловості, виступаючи на нараді працівників важкої промисловості, сказав: «Ви самі -директор, начальники цехів і майстри – повинні особисто займатися зарплатою у всіх її конкретних деталях і нікому не передоручати цієї найважливішої справи. Зарплата – могутня зброя в ваших руках» (Г. К. Орджонікідзе, Вибрані статті і мови 1911-1937, М, 1939р. стор. 359.). Трохи пізніше Андрєєв, член Політбюро, заявив «Нормування повинно знаходитися в руках прямих керівників виробництва … вони повинні особисто встановлювати норми» («Правда» від 29 грудня 1935 р.).

Так склалося ненормальне становище, коли ціново-конфліктна комісія, зберігаючи свою назву, виявилася в той же час абсолютно відстороненою від участі у встановленні розмірів заробітної плати та норм виробітку («Трудове законодавство СРСР», Рішення Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок 2 січня 1933 р , М.-Л., 1933р., стор. 320.)» (7)

«… Рівність було оголошено дрібнобуржуазним забобоном. Сталін виступив на захист нерівності, на захист права верхів бюрократії – життя великих буржуа, а середній шар бюрократії – життя середніх буржуа тощо. Решта розбіжності, проблеми, питання організації відразу відступили на десятий план. Кожен бюрократ знав через що йде боротьба і тягнув за собою свою канцелярію, бо всі, не дивлячись на різку ієрархію, піднімалися над масою». (5)

Робітничі ради мали чисто формальний характер уже в середині 20-х років XX-го століття. Термідоріанська партія вирішувала все! У 1936 році Сталін приймає нову конституцію, яка вже формально усувала систему робітничих рад, іншими словами вона формально усуває диктатуру пролетаріату на угоду буржуазного парламенту – “Верховна Рада”.

Невеличке порівняння Конституції РСФРР 1918 р. і Конституції СРСР 1936 року

Конституція РСФРР 1918 року

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ КОНСТРУКЦІЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ А. Організація центральної влади Глава шоста Про Всеросійський з’їзд Рад робітничих, селянських, червоноармійських і козацьких депутатів

 • 24. Всеросійський з’їзд Рад є вищою владою Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки.
 • 25. Всеросійський з’їзд Рад складається з представників міських Рад з розрахунку 1 депутат на 25000 виборців і представників губернських з’їздів Рад з розрахунку 1 депутат на 125000 жителів. Примітка 1. У разі, якщо губернський з’їзд Рад не передує Всеросійському з’їзду Рад, то делегати на останній надсилаються безпосередньо повітовими з’їздами Рад. Примітка 2. У разі, якщо обласний з’їзд Рад безпосередньо передує Всеросійському з’їзду Рад, то делегати на останній можуть бути послані обласним з’їздом Рад.
 • 26. Всеросійський з’їзд Рад скликається Всеросійським Центральним Виконавчим Комітетом Рад не рідше двох разів на рік.
 • 27. Надзвичайний Всеросійський з’їзд Рад скликається Всеросійським Центральним Виконавчим Комітетом Рад за власною волею або на вимогу Рад місцевостей, які налічують не менше 1/3 всього населення Республіки.
 • 28. Всеросійський з’їзд Рад обирає Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет Рад в числі не більше 200 чоловік.
 • 29. Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет Рад цілком відповідальний перед Всеросійським з’їздом Рад.
 • 30. У період між з’їздами вищою владою Республіки є Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет Рад. (11)

Конституція СРСР 1936 року

Глава III ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СОЮЗУ Радянських Соціалістичних Республік

 • Стаття 30. Вищим органом державної влади СРСР є Верховна Рада СРСР.
 • Стаття 31. Верховна Рада СРСР здійснює всі права, присвоєні Союзу Радянських Соціалістичних Республік відповідно до статті 14 Конституції, позаяк вони не входять, в силу Конституції, до компетенції підзвітних Верховній Раді СРСР органів СРСР: Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР і міністерств СРСР.
 • Стаття 33. Верховна Рада СРСР складається з двох палат: Ради Союзу і Ради Національностей.
 • Стаття 34. Рада Союзу обирається громадянами СРСР по виборчих округах за нормою: один депутат на 300 тисяч населення.
 • Стаття 35. Рада Національностей обирається громадянами СРСР по союзним і автономним республікам, автономним областям і національним округам за нормою: по 32 депутати від кожної союзної республіки, по 11 депутатів від кожної автономної республіки, по 5 депутатів від кожної автономної області і по одному депутату від кожного національного округу.
 • Стаття 36. Верховна Рада СРСР обирається строком на чотири роки. (12)

Такі протиріччя довго не могли існувати. І як Троцький писав:

«… СРСР представляє проміжне між капіталізмом і соціалізмом суперечливе суспільство, в якому: а) продуктивні сили ще далеко недостатні, щоб надати державній власності соціалістичний характер; б) породжується потребою тяга до первісного накопичення, що проривається через незліченні пори планового господарства; в) норми розподілу, що зберігають буржуазний характер, лежать в основі нової диференціації суспільства; г) економічне зростання, повільно покращуючи становище трудящих, сприяє швидкому формуванню привілейованого шару; д) експлуатуючі соціальні антагонізми, бюрократія перетворилася в безконтрольну і чужу соціалізму касту; е) відданий правлячою партією соціальний переворот живе ще у відносинах власності і в свідомості трудящих; ж) подальший розвиток накопичених протиріч може як привести до соціалізму, так і відкинути назад, до капіталізму; з) на шляху до капіталізму контрреволюція мала б зламати опір робітників; і) на шляху до соціалізму робітники повинні були б скинути бюрократію. В остаточному підсумку питання вирішиться боротьбою живих соціальних сил, як на національній, так і на світовій арені”.(8)

Переміг сталінський термідор, який жив ще довго після смерті самого Сталіна. Бюрократія попрощалася зі зручною їй теорією «соціалізму в одній країні» і остаточно реставрувала капіталізм в 1991 році …

Сталінського тоталітарного режиму вже давно немає…, але у той же час зараз живе його політична спадщина, яке продовжує спотворювати марксизм, справжню історію СРСР і політичні цілі робітничого класу в XXI- столітті.

Хвороба сталінізму в марксистському русі в XXI – столітті

Ідеї, поняття, схеми і політичні рухи не падають з неба, вони є результатом матеріальних соціальних процесів у суспільстві. Сталінізм – не є винятком. Далі ми розглянемо, чим є сталінізм і сталіністи XXI-ого століття, які вважають себе продовжувачами більшовицьких традицій, так як це, на їх думку, боротьба за інтереси робітничого класу. Але насправді їх вже мало що пов’язує із більшовизмом, як і з самим марксизмом.

ХВОРОБИ СТАЛІНІЗМУ

Сталінізм страждає певними хворобами, які тільки те й роблять, що шкодять справі соціалізму заради інтересу прихованого нового опортунізму. Нижче ми розглянемо їх.

Вождізм

Однією з хвороб будь-якого сталініста можна визначити його великі надії та апеляції до “авторитетів”, і в першу чергу, звісно, до фігури самого Сталіна, як «вождя народів». Те, що марксисти завжди були прихильниками демократичного централізму і диктатури пролетаріату, а не диктатури однієї особи або партії, їх мало хвилює.

Але якщо психологічно така любов до «твердої руки» виражається в масах через невіру в свої сили і в усвідомленні своєї пригніченості владою можновладців, то сталінські політики аргументують свою любов до авторитарності, роблячи посилання на більшовицьку авторитетну, централізовану організацію.

Що ж, якщо Ленін і писав що:

«… Напевно, тепер уже майже всякий бачить, що більшовики не протрималися б при владі не те, що 2 1/2 року, але і 2 1/2 місяці без найсуворішої, воістину залізної дисципліни в нашій партії, без найповнішої і самовідданої підтримки її всією масою робітничого класу, тобто всім, що є в ньому мислячого, чесного, самовідданого, впливового, здатного вести за собою або захоплювати відсталі шари». (13)

То він ні в якому разі не відривав дисципліну (централізацію) партії від демократії мас:

«Співвідношення вождів – партії – класу – мас, а разом з тим відношення диктатури пролетаріату і його партії до профспілок є у нас тепер конкретно в наступному вигляді. Диктатуру пролетаріату здійснює комуністична партія більшовиків … ..яка збирає щорічні з’їзди (останній: 1 делегат від 1000 членів), керує виборним з’їздом Центр. Комітет з 19 осіб, при чому поточну роботу в Москві доводиться вести ще вужчим колегіям, саме так званим «Оргбюро» (Організаційному бюро) і «Політбюро» (Політичному бюро), які обираються на пленарних засіданнях Цека в складі п’яти членів Цека в кожному бюро. Виходить, отже, справжнісінька «олігархія». Жодне важливе політичне чи організаційне питання не вирішується жодною державною установою в нашій республіці без керівних вказівок Цека партії.

Партія безпосередньо спирається в своїй роботі на професійні спілки, які налічують тепер, за даними останнього (IV. 1920) з’їзду, понад 4 мільйонів членів, будучи формально безпартійними. Фактично всі керівні установи величезної більшості спілок і в першу голову, звичайно, загальнопрофесійного всеросійського центру або бюро (В. Ц. Р. П. С. – Всеросійський центральний рада професійних спілок) складаються з комуністів і проводять всі директиви партії. Виходить, загалом і в цілому, формально не комуністичний, гнучкий і порівняно широкий, дуже могутній, пролетарський, апарат, за допомогою якого партія пов’язана тісно з класом і з масою і за допомогою якого, при керівництві партії, здійснюється диктатура класу. Керувати країною і здійснювати диктатуру без тісного зв’язку з профспілками, без гарячої підтримки їх, без самовідданої праці їх не тільки в господарському, але і у військовому, будівництві ми, зрозуміло, не змогли б не тільки протягом 2 1/2 років, але і 2 1/2 місяців. Зрозуміло, що цей найтісніший зв’язок на практиці означає дуже складну і різноманітну роботу по пропаганді, агітації, своєчасних і частих нарад не тільки з керівними, а й взагалі впливовими діячами профспілок, рішучої боротьби з меншовиками, які й досі мають відоме, хоча і зовсім невелике, число прихильників, яких і вчать всіляким контрреволюційним витівкам, починаючи від ідейного захисту (буржуазної) демократії, від проповіді «незалежності» профспілок (незалежність – від пролетарської державної влади!), до саботажу пролетарської дисципліни тощо і т. п .

Зв’язок з «масами» через профспілки ми визнаємо недостатнім. Практика створена у нас, в ході революції, і ми намагаємося цілком підтримати, розвинути, розширити таку установу, як безпартійні робітничі і селянські конференції, щоб стежити за настроєм мас, наближатися до них, відповідати на їхні запити, висувати з них кращих працівників на державні посади тощо. В одному з останніх декретів про перетворення Народного Комісаріату Державного контролю в «Робітничо-Селянську Інспекцію» безпартійним конференціям такого роду надано вибирати членів Державного контролю для різного роду ревізій тощо.

Потім, зрозуміло, вся робота партії йде через Ради, які об’єднують трудящі маси незалежно від професій. Повітові з’їзди Рад є такою демократичною установою, яку ще не бачили найкращі з демократичних республік буржуазного світу, і через ці з’їзди (за якими партія намагається стежити якомога уважніше), а так само і через постійні відрядження свідомих робітників на будь-які посади в селі, здійснюється керівна роль пролетаріату щодо селянства, здійснюється диктатура міського пролетаріату, систематична боротьба з багатим, буржуазним, експлуататорським і спекулюючим селянством тощо». (14)

Марксистська більшовицька партія, як авангард пролетарської диктатури, жила повною демократією, але при цьому не скочуючись у анархістський хаос. Централізована дисципліна уживалася з широкою демократією партійної маси. Троцький добре описав цю рівновагу:

«… У брошурі “Наші політичні завдання”, написаної автором цієї книги в 1904 році і яка вміщує в собі різку критику організаційних планів Леніна, є, між іншим, наступний прогноз: “Апарат партії заміщає партію. Центральний Комітет заміщає апарат, і, нарешті, диктатор заміщає Центральний Комітет”. Не важко побачити, що ці рядки дають досить влучний вислів того процесу переродження, який більшовицька партія зазнала за останні 15 років. Не дивно, якщо деякі історики намагаються скористатися цією формулою для доказу того, що сталінізм був повністю закладений в методах Леніна. Насправді це не так. Прогноз в моїй юнацькій брошурі зовсім не відрізняється тієї історичної глибиною, яку йому безпідставно приписують деякі автори.

Демократизм і централізм, зведені до абстрактного принципу, можуть, подібно до законів математики, знайти своє застосування в самих різних областях. Не важко чисто логічно “передбачити”, що нічим не стримувана демократія веде до анархії або атомізованості, нічим не стримуваний централізм – до особистої диктатури. Такі узагальнення можна знайти не тільки в брошурі 1904 року, а й дещо раніше, наприклад, у Плутарха і, мабуть, у Фукідіда. Оскільки централізм Леніна здавався мені надмірним, я, природно, вдався до логічного доведення до абсурду. Але справа йшла все-таки не про абстрактні математичні принципи, а про конкретні елементи організації, причому співвідношення між цими елементами зовсім не залишалося нерухомим. Після періоду розброду і місцевого відокремлення (1898-1903) прагнення до централізації не могло не приймати перебільшений і навіть карикатурний характер. Сам Ленін говорив, що палицю, зігнуту в одну сторону, довелося перегинати в іншу. Його власна організаційна політика зовсім не уявляє однієї прямої лінії. Йому не раз довелося давати відсіч зайвому централізму партії й апелювати до низів проти верхів. Зрештою партія в умовах найбільших труднощів, грандіозних зрушень і потрясінь, які б не були коливання в ту або іншу сторону, зберігала необхідну рівновагу елементів демократії та централізму. Кращою перевіркою цієї рівноваги є той історичний факт, що партія увібрала в себе пролетарський авангард, що цей авангард зумів через демократичні масові організації, як профспілки, а потім Ради, повести за собою весь клас і навіть більше – весь трудящий народ. Цей великий історичний подвиг був би неможливий без поєднання найширшої демократії, яка дає вираз почуттів і думок самих широких мас з централізмом, який забезпечує тверде керівництво.

Порушення цієї рівноваги з’явилося не логічним результатом організаційних принципів Леніна, а політичним результатом зміненого співвідношення між партією і класом. Партія переродилася соціально, ставши організацією бюрократії. Перебільшений централізм з’явився необхідним засобом її самооборони. Революційний централізм став бюрократичним централізмом; апарат, який для вирішення внутрішніх конфліктів не може і не сміє апелювати до маси, змушений шукати вищу інстанцію над собою. Так бюрократичний централізм неминуче веде до особистої диктатури». (15)

Рівновагу демократичного централізму було порушено бюрократичною контрреволюцією. Бюрократія СРСР прагнула повністю відірватися від впливу робочих мас, вона хотіла бути більш матеріально незалежною, вона хотіла стати новим панівним класом. Тому вона знайшла свого протектора в особі Сталіна – одноосібного «господаря народів».

Виправдовуючи і тим самим проповідуючи тоталітарно-центрістський метод сталінської епохи, самі сталіністи, свідомо чи ні, стають знаряддям в інтересах правлячих клік проти трудового класу, який нерозривно пов’язаний із принципами демократії.

Догматизм

Ще однією з хвороб сталіністів є закостенілість, нерухомість ідей, що перетворюється в звичайний догматизм. Гасла стають проповідями, а методи, що були використані в даному історичному контексті, стають затвердлими шаблонними схемами. Якщо про-сталінські настрої в народних масах похилого віку і виражаються у вигляді ностальгії по СРСР, то в про-сталінських політичних організаціях догматизм набирає теоретичний масштаб марксистської думки.

В основі марксизму лежить діалектика матеріалізму, тобто світогляд, який дійсно відображує сутність речей зовнішнього світу в їх взаємозв’язку і в сталості руху цього взаємозв’язку. Діалектика матеріалізму є лише знаряддям, яким можна проводити аналіз зовнішнього світу. Якщо сталіністи і освоїли матеріалізм (що матерія первинна за ідею), то вони зовсім не освоїли діалектики. Це все те, що характеризувало й інших, більш ранніх опортуністів – меншовиків. Меншовики наполегливо йшли за шаблоном, що соціалізм повинен перемогти тільки в розвинених країнах, тоді як в країнах, що не вчинили аграрну революцію потрібно підтримувати буржуазно-демократичний рух. Більшовики на чолі з Леніним і Троцьким стверджували в свою чергу, що світ, на початку XX- го століття, діалектично має інше положення і розстановку класових сил, так як вже існує глобальний імперіалізм промислово розвинених країн. Він, подібно високим старим деревам (високо розвинені країни) в лісі, які не дають вирости молодим деревам (слабо розвинені країни), закриваючи від них сонячне світло. Звідси йде висновок, що протиріччя у відсталих аграрних країнах більш розвинені і що там пролетаріат (під тиском світової буржуазії) має можливість прийти до влади раніше, ніж пролетаріат передових країн, переступивши через буржуазну демократію. Ці припущення висловлювалися, як приклад, в теорії «перманентної революції» Троцького, і в «Квітневих тезах» Леніна.

Коли сталінський термідор переміг, старий вульгарний схематизм меншовиків увійшов у свідомість радянської бюрократії, через конформізм останньої. Так, наприклад, в світовій політиці сталінський Комінтерн проводив за старою вказівкою підтримку буржуазних партій в революції: в Китаї в 1925-27 роки, в Іспанії в 1931-37 роки, що просто розгромило вщент робітничий рух. Але крім подібного схематизму, сталінізм створив своє дітище – «соціалізм в окремій країні», який міцно засяде в головах його послідовників…

Чи є серед сталіністів зараз ті, для яких соціалістичний інтернаціоналізм і гасло Карла Маркса: «пролетарі усіх країн, єднайтеся!», взагалі щось означає, важко сказати. У багатьох сталіністів пролетарська боротьба не виходить за межі власної країни, це так званий «націонал-комунізм», який дуже часто й добре в’яжеться з теорією «соціалізму в окремій взятій країні». Це в значно меншому ступені стосується комуністів пригнічених, не-імперських народів, які апелюють до національного фактору в якості додаткового емансипативного аргументу в їх пролетарській боротьбі. Але ж часто бачимо, що таке розуміння соціалізму, обмежене однією країною, може виражатися навіть й в шовіністичних настроях. Це ще одна схожість з опортуністичними меншовиками, бо ті так само не мали масштабного діалектичного мислення, якого так потребує світова пролетарська боротьба. Що для меншовика, що для сталініста соціальні процеси в суспільстві відбуваються в якомусь вакуумі.

Причина цієї обмеженої і догматизованої свідомості криється в дрібно-буржуазній свідомості, тобто в свідомості, яка не йде далі свого приватного інтересу. І як Маркс добре висловився про дрібно-буржуазну свідомість:

«… Так само не слід думати, що всі представники демократії – крамарі або шанувальники крамарів. За своєю освітою і індивідуальним положенням вони можуть бути далекі від них, як небо від землі. Представниками дрібного буржуа робить їх та обставина, що їх думка не в змозі переступити тих кордонів, яких не переступає життя дрібних буржуа, і тому теоретично вони приходять до тих же самим завдань і рішень, до яких дрібного буржуа приводить практично його матеріальний інтерес і його суспільне становище. Таке і взагалі відношення між політичними і літературними представниками класу і тим класом, який вони представляють». (16)

Сталінізм, незважаючи на притаманну йому соціалістичну фразеологію, так само, по суті, є представником дрібно-буржуазної свідомості.

Реакційна політика

Люди, ідеї, гасла і політичні рухи перевіряються великими соціальними подіями. Початок 20-их років (2020 — поч. 2021) XXI- ого століття, якраз і принесли такі події світового масштабу, в числі яких є пандемія COVID-19 (Коронавірус) (17), яка порушила гегемонію імперіалізму. Це, в свою чергу, спричинило великі соціальні протести по всій Земній кулі. Сталінські політики, як годиться всяким опортуністам, виступають в цьому моменті «гальмом» для лівого робітничого руху.

Пост-радянські комуністичні партії, які апріорі несуть в собі спадщину сталінської епохи, ще після 1991-ого року проводили політику не в інтересах дійсного соціалістичного руху. Вони грають давно роль опортуністичних агентів великого капіталу, питання тільки в тому, свідомо чи ні. Яке саме відношення мають сталіністи до подій 2020 і початку 2021 року можна побачити на прикладі таких країнах, як США і пост-радянських Біларусі та Росії.

У США в 2020 році капіталістичні протиріччя посилилися через коронавірус, ці протиріччя прорвалися у вигляді соціального руху «BLACK LIVES MATTER» (18). Він, як будь-який соціальний рух, збентежений соціальною несправедливістю, супроводжувався акціями, сутичками з владою і навіть погромами. Сталіністам, як і всім, хто страждає дрібно-буржуазною свідомістю, це не сподобалося, вони не побачили за цим рухом саме прояв класового обурення пригноблених, а це і не дивно, вони давно порвали зв’язок з масами. Вони “апаратники”, для них механізм апарату, неважливо державного або партійного, важливіший, ніж безпосередній зв’язок з трудовим народом.

Те ж відношення спостерігається у сталінських політиків, які гордо називають себе «авангардом робітничого класу», й на рахунок Біларусі, де велика маса народу (в тому числі і трудова) виступила проти нечесних президентських виборів, проти бюрократичного бонапартизму Олександра Лукашенка (19). Те ж ставлення сталіністів є і до протестів в Росії, де народ в матеріальній скруті, глибоко незадоволений викритим матеріальним станом правлячої кліки. (20)

Сталіністи пояснюють свою пасивність і засудження подібних протестів, і не бажання працювати з масами, тим що: «там немає чітких пролетарських гасел, а одні демократично-ліберальні», тощо … Але цим “товаришам” не дано зрозуміти, що протестна маса піднімає різні шари і класи суспільства! Вся маса народу тільки і складається з цієї відмінності. І що найбільше число з пригніченої маси як раз і складає трудовий клас!

На рахунок цього, я колись писав:

«Здавалося б, що всі ліві і особливо марксисти, повинні бути на боці протестувальників, трудового народу тому що це в інтересах більшості, в інтересах справжньої демократії. Але є “ліві”, такі як сталіністи і інші колоритні персонажі опортунізму, які виступають проти цих протестів. Мотивують вони тим, що ці рухи не пролетарські, не соціалістичні, тому що вони зараз йдуть на чолі ліберальних опозиціонерів. Цим панам, які вважають себе спадкоємцями більшовиків, треба згадати 1917 рік, коли справжні більшовики виступали разом з лібералами і меншовиками проти царизму і іншої білогвардійщини! Цим панам, які “намагаються” вчитися досвіду Леніна, треба згадати його працю “Дитяча хвороба” лівизни в комунізмі”, де йдеться про те, як треба поєднувати різні стратегії, заради наближення дійсно класового робітничого руху!

Те що ліберальні політики, свідомо чи ні, провідники транснаціонального фінансового капіталу – немає сумнівів. Але справа йде про завоювання уваги трудящих мас!

Замість того, щоб … критикувати маси за протести, слід було б їм допомагати вчитися на власному досвіді, чого і варта класова свідомість.

Зрада опортунізму криється не тільки в матеріальних дрібно-буржуазних інтересах, а й в боязні перед масами і великими соціальними подіями.

І як казав Ленін:

«… Різницю цю можна зрозуміти на такому простому прикладі, – роз’яснював Ленін, – меншовик (опортуніст), бажаючи отримати яблуко, стоячи під яблунею, чекатиме, поки яблуко саме до нього впаде. Більшовик (марксист) ж підійде і зірве яблуко».

Сталінізм як новий опортунізм

Сталінізм виріс з термідоріанської реакції, він ввібрав в себе усі риси контрреволюційного режиму. Його спадщина у вигляді політичної або ідеологічної діяльності, згідно із законом самої спадковості, продовжує володіти характеристиками свого кровного родича.

Сталінізм більш небезпечний за меншовизм саме тим, що він прикривається революційними гаслами і фразами, не може звернутися до історії не спотворивші її, не може донести основи теорії марксизму до мас, не обміркував спочатку свій приватний інтерес, а якщо теорія до вподоби йому, він робить найстрашніше в області самої теорії, починає надаватися до брехні, перекручування та іншої софістичної гидоти. Прикриваючись соціалістичними ідеями і авторитетами справжніх вождів минулого, сталіністи хочуть відібрати в свої ряди нових, недосвідчених послідовників.

«… Взагалі, в таборі сталінізму ви не знайдете жодного обдарованого письменника, історика, критика. Це царство нахабних посередностей» (15). «Звідси та легкість, з якою висококваліфіковані марксисти стали витіснятися випадковими і другосортними людьми, котрі оволоділи мистецтвом бюрократичного маневрування. Сталін – найвидатніша посередність радянської бюрократії. Я не можу знайти будь-якого іншого визначення» (21).

Але як не крути, основа марксизму – це аналіз об’єктивної дійсності. Не абстрактної, а конкретної. Тому інтелектуальна чесність просто необхідна для марксизму, він просто вимагає її! Як би сталінізм не намагався затягнути щирих людей, які цікавляться соціалістичними ідеями, в свою трясовину опортунізму – на стороні справжньої марксистської спадщини є правда і перспектива, які є набагато привабливішими для майбутнього!

Підводячи підсумки, можна з упевненістю сказати, що сталінізм це новий опортунізм в XXI-му столітті, якому в багатьох випадках давно доклав руку капітал. А завдання будь-якого політичного лівого опортунізму – це обман, перекручення, стримування пролетарського руху, що звичайно є, без перебільшень, воістину, хворобою в марксистському русі.

Примітки:

1. https://ru.wikipedia.org (розкол РСДРП на дві фракції: більшовиків і меншовиків, що зберігся аж до повного поділу в 1917 році.)

2. https://ru.wikipedia.org (Сталінізм).

3. Лист Х. Г. Раковського про причини переродження партії і державного апарату. (Астрахань, 2 серпня 1928 р.)

4. Жорж Лефевр (1874-1959) – французький історик лівого спрямування і антифашист.

5. «Сталін.» Том II. Глава: «термідор». Лев Троцький. (1940 р.)

6. В. І. Ленін, Соч., Вид. 4, т. 27, стор. 387.

7. «Державний капіталізм в Росії». ГЛАВА 4. Матеріальне СПАДЩИНА дожовтневу ТОВАРИСТВА. (1948 р.)

8. «Зраджена революція» 1936 р. Л. Троцький.

9. «КЛАСОВА БОРОТЬБА У ФРАНЦІЇ З 1848 по 1850 р» 1851 р., К.Маркс.

10. В. І. Ленін. Соч., Вид. 4, т. 32, стор. 6-7.

11. Конституції РРФСР 1918 р. (Http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm#6)

12. Конституції СРСР 1936р. (Http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.

13. «Дитяча хвороба” лівизни “в комунізмі» (Глава II. ОДНЕ З ОСНОВНИХ УМОВ УСПІХУ БІЛЬШОВИКІВ) В.І. Ленін (1920 р.)

14. «Дитяча хвороба” лівизни “в комунізмі» (Глава VI. ЧИ революціонерів ПРАЦЮВАТИ В реакційну ПРОФСПІЛКИ?) В.І. Ленін (1920 р.)

15. «СТАЛІН» ТОМ 2. (Глава: ШЛЯХ ДО ВЛАДИ) Л.Д. Троцький (1940 р.)

16. «Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта» (Відділ III.) Карл Маркс (1852 г.)

17. https://ru.wikipedia.org (Сovid-19).

18. https://ru.wikipedia.org (Black_Lives_Matter).

19. https://ru.wikipedia.org (Протести в Білорусії (2020-2021))

20. https://ru.wikipedia.org (Протести на підтримку Олексія Навального (2021))

21. Stalin: An Appraisal of the Man and His Influence, translated by Alan Woods (London діє до: 2016), p. 663

One thought on “Хвороба сталінізму в марксистському русі

 1. Начал читать и сразу споткнулся на двух моментах (цитировать буду по переводу):
  1) “Меньшевики утверждали, что: союз рабочих и буржуазии возможен, как и возможно реформировать капиталистическую систему «для всех». Что же можно с уверенностью сказать, что эти меньшевики предлагали и предлагают: союз между «рабом и рабовладельцем» и пытаются «рабовладельческую систему» ​​поставить в интересы наемных рабов. Вот где-где, а здесь поистине утопические мечты! Предлагать подобный союз, это все равно, что предлагать союз волка (буржуазии) и овцы (пролетариата). Только проблема в том, что волк может быть сытым только за счет овцы! Буржуазия может иметь свое привилегированное положение (равно как и владение дополнительной стоимости) только благодаря эксплуатации последних.”
  ***
  Современная практика показала, что капиталистические предприятия вполне способны трансформироваться снимая противоречия между работодателем и наёмным работником. На эту тему есть великолепные книги “Открывая организации будущего” Фредерика Лалу и “Спиральная динамика” Дона Бека и Криса Кована.
  В качестве иллюстрации можно привести примеры американской компании SouthWest Airlines (зелёной в терминологии Лалу) и голландского предприятия по патронажному уходу Buurtzorg (бирюзовой в терминологии Лалу).
  2) “Одно то, что первая пролетарская революция после Парижской Коммуны состоялась в отсталой стране, подтверждает это и является лучшим свидетельством того, что мир созрел для социалистической революции. Большевики это ясно осознавали и Октябрьская революция должна была стать толчком мировой пролетарской революции.”
  ***
  Полагаю, что мир не созрел для социалистической революции даже сегодня и тем более не был готов к ней более 100 лет назад. Хотя сегодня мы куда ближе к построению человечного общества, равно как и к уничтожению человечества.
  ****
  В этом плане термидор в СССР был неизбежен, как способ закрепить результаты февральско-октябрьской революции, которая была не социалистической, а буржуазно-демократической. И этот термидор, прикрывавшийся лозунгами социализма и коммунизма, изрядно извратил марксистскую теорию и опорочил идею коммунизма.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *