Відновлення марксизму в Україні: наші традиції і актуальні задачі моменту

(центральна доповідь тов. Румати на Установчій конференції Української Соціалістичної Ліги)

Вступ

Ми живемо в капіталістичному світі, де закон вигоди і прибутку панує в суспільстві і головах людей. Сьогодні будь-яка розсудлива людина, яка ще не розірвала із сприйняттям реального світу, не буде заперечувати, що розшарування суспільства на класи, в сучасному капіталізмі, продовжує існувати і до цього дня. Головними протиборчими класами в капіталістичній формації, як відомо, є: панівна експлуататорська буржуазія з одного боку і пригноблений робітничий клас, творець усіх матеріальних благ, з іншого. Боротьба цих класів породила різні теоретичні, ідеологічні і політичні трактування розуміння світу. Але якщо мета буржуазних трактувань була в тому, щоб всіляко виправдати свої привілеї і свою експлуатацію, то робітничий клас знайшов своє прагнення до свободи від експлуатації і розуміння світу в такому науковому вченні, як марксизм.

Україна XXI-ого століття, є однією з ланок ланцюга світового капіталізму, а це означає, що вона також несе всі прикрощі та негаразди буржуазної експлуатації, це означає, що робітничий клас України також потребує марксизму.

Марксистська традиція

Історія марксизму, в першу чергу, це історія боротьби робітничого класу проти свого пригноблення, попрання прав і, в кінцевому рахунку, за своє панування, в якості гаранту справедливих трудових відносин в суспільстві. Панування, як відомо, завжди виражається політикою, значить мета марксизму полягає в тому, щоб справжня робітнича партія, яка виражає інтереси трудової більшості в суспільстві, зуміла затвердити ці інтереси на політичному і законодавчому рівні. Але якщо робітничий клас вимагає затвердження своєї політичної влади, то не заради панування над іншими, а заради знищення і скасування будь-якого панування і експлуатації людини людиною, а це означає ліквідацію і самого класового суспільства.

Звичайно, марксизм аж ніяк не застрахований від спотворень і перекручень і історія СРСР тому є підтвердженням. Радянський Союз був жахливої деформацією соціалістичних ідей і відносин, як і самого марксизму, під тоталітарною плитою бюрократичної влади. Але разом з тим, трагічні помилки минулого демонструють і вчать нас – до чого призводить самоізоляція і відособленість боротьби за соціалізм. Справа визволення робітничого класу є долею трудящих всього світу!Інтернаціоналізм – є незамінною, принципіальною умовою, на якому стоїть Українська соціалістична ліга, як і уся традиція та спадщина Четвертого Інтернаціоналу.

Ще одним з найбільш головних цілей майбутньої марксистської партії є схвалення справжньої народної демократії, яка може бути здійснена тільки за умов соціалістичних відносин. В якому ж вигляді виражається соціалістична демократія?

В першу чергу, це суспільний діалог, учасниками якого є трудові колективи, інтереси яких виражають справжні бойові профспілки, що володіють усуспільненими засобами виробництва. Саме гасло: “Уся влада незалежним профспілкам!»” має стати першим кроком для реалізації демократії трудящої маси. Демократичний діалог, насамперед, може і має виражатися, нічим іншим, ніж складанням всенародного плану господарства. Без нього планова економіка – мертвий інструмент, який не може існувати без робітничої демократії та загального робітничого обговорення. Саме за таких умов соціалістична демократія – це і є демократична планова економіка.

Головне завдання Української соціалістичної ліги (УСЛ) – це не завоювання нею політичної влади, а допомога усьому робітничому класу України піднятися з колін та затвердити його справжнє демократичне народовладдя.

Актуальні завдання моменту для України

Згідно з Конституцією України (Стаття 5) головним носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. УСЛ, в свою чергу, хоче підкреслити свою підтримку цього положення, так як трудовий народ складає більше 2/3 населення країни і саме його інтереси є актуальними для українських марксистів! Одне з актуальних завдань для УСЛ полягає в тому, щоб піднімати політичну свідомість робітничої маси до розуміння своєї історичної місії, заради встановлення дійсної демократії. А якщо говорити конкретно, то ми бачимо цей величезний закладений потенціал саме в незалежних робітничих профспілках, а тому наша підтримка буде спрямована саме в це русло.

На даний момент, на превеликий жаль, в Україні йде війна. Як прибічники інтернаціоналізму, марксисти не можуть не визнати, що ця війна йде, по суті, в політичних інтересах великого капіталу і олігархату. Тільки робітничий клас України в змозі дійсно вибороти нашу національну незалежність від всіх агресорів із зовні!

Під кінець хочу звернути увагу на найближчу перспективу розвитку соціально-економічних процесів в Україні. Україна є вже давно напівколонією для інших більш потужних країн в міжнародному капіталістичному розподілі праці. Міжнародний валютний фонд давно вимагає від України введення ринку землі і скасування мораторію щодо заборони її продажу. 1 липня 2021 року має запуститься ринок землі. Що це означає з марксистської точки зору?

Це означає, що капіталістичні протиріччя будуть проявляти себе все сильніше. Це означає, що капітал землі буде все більш централізований в руках небагатьох власників, а більшість народу буде позбавлена майже всієї виробничої власності (я зауважу, що Україна – переважно аграрна країна), становлячись через це аграрними пролетарями. Тобто сукупний робітничий клас буде рости і також будуть посилюватися його вимоги демократичного планового господарства. Звичайно, багато хто з буржуазних політиків апелюють тим, що українська земля буде закрита для іноземного капіталу аж до 2024 року + має відбутися референдум. Але іноземний капітал вже тут у вигляді продуктивних сил і кредитів. І що йому завадить знайти лазівки в нових законах для своєї користі? Абсолютно ніщо! Не заради перешкод боровся МВФ за ринок землі в Україні!

Марксизм потрібен робітничому класу України, як і український робітничий клас потрібен для інтернаціональних інтересів трудящих всіх країн. Заради кращого майбутнього для всіх, майбутнього – де немає місця для експлуатації, дискримінації, голоду і брехні, а є тільки свобода, рівність і братерство всіх народів Землі!0Охват (люди)0ВзаимодействияПродвигать публикациюНравитсяКомментироватьПоделиться